ASHRAE POLONIA CHAPTER
 authorized chapter of
American Society of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers, Inc.


Strona główna
O ASHRAE
Członkowie w Polsce
Spotkania
Dołącz do nas
Kontakt z nami


Aktualizacja strony:
 10 czerwca 2008.

Najbliższe Spotkanie 1 Spotkanie 2 Spotkanie 3 Spotkanie 4 Spotkanie 5 Wizyta prezydenta Spotkanie 7 Spotkanie 8 Spotkanie 9 Spotkanie 10 Spotkanie 11 Spotkanie 12 6 Konf. Regionu Spotkanie 14 Spotkanie 15

Wizyta Prezydenta ASHRAE p. Rona Vallorta w Polsce

W dniach 26.02-03.03 gościliśmy w Polsce Prezydenta ASHRAE p. Rona P. Vallorta PE z małżonką p. Carolyn Vallort. Wizyta miała na celu wsparcie działań prowadzonych od czerwca 2004 mających na celu zarejestrowanie oddziału ASHRAE w Polsce.

W dniu 28 lutego odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi oraz studentami Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. P. Prezydent wygłosił prezentację informacyjną n.t. ASHRAE.
Spotkanie z ramienia Politechniki Gdańskiej organizowali prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek oraz dr inż. Zenon Bonca

W dniu 1 marca p. Vallort odwiedził Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Wygłosił prezentację n.t.  Refrigeration  technology for survival  dla licznie zgromadzonych pracowników naukowych i studentów. Spotkanie zostało przygotowane przez dr hab. inż. Jacka Schnotale prof. PK., członka ASHRAE. Po prezentacji miała miejsce wizyta w Zakładzie Chłodnictwa i Klimatyzacji PK u p. prof. dr hab. inż. Wojciecha Zalewskiego.

W dniach 2 oraz 3 marca ASHRAE było reprezentowane przez p. Vallorta oraz polskich członków organizacji na stoisku podczas Forum Wentylacji w Warszawie. Ponadto, w czasie sesji plenarnej w dni 2.marca, p. Ronald Vallort przedstawił prezentację na temat głównych celów i kierunków działania organizacji.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Polska Wentylacja
za udostępnienie dla ASHRAE stoiska na Forum Wentylacja.

Dnia 2 marca odbyło się spotkanie p. Vallorta z Krajowym Forum Chłodnictwa. Omówiono możliwości współpracy pomiędzy organizacjami, uzgodniono wymianę informacji o organizowanych spotkaniach technicznych.

W dniu 3 marca miała miejsce wizyta p. Rona Vallorta u J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Stanisława Mańkowskiego. J.M. Rektor zainteresowany planowanym rozwojem ASHRAE w Polsce, zapewnił o swoim przychylnym nastawieniu do podejmowanych działań. Obie strony zainteresowane były popularyzacją ASHRAE wśród pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Wizyty w kilku przedsiębiorstwach wykonawczych oraz biurach projektowych przeprowadzone w czasie wizyty w Polsce miały na celu zapoznanie Prezydenta ASHRAE z realiami branży HVAC&R w Polsce.

Zdjęcia:

 

Pierwsze dni wizyty, spotkanie z członkami ASHRAE w Polsce


Zobacz powiększenie klikając na zdjęcie !

 

Spotkanie w KrakowieZobacz powiększenie klikając na zdjęcie !

 

Spotkanie w GdańskuZobacz powiększenie klikając na zdjęcie !

 

Forum Wentylacji 2005


Zobacz powiększenie klikając na zdjęcie !

 

Krajowe Forum Chłodnictwa

Zobacz powiększenie klikając na zdjęcie !

 

 

Strona główna | O ASHRAE | Członkowie w Polsce | Spotkania | Dołącz do nas | Kontakt z nami

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (C) 2005
Opracowanie: Brawo Autor (2005)