ASHRAE POLONIA CHAPTER
 authorized chapter of
American Society of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers, Inc.


Strona główna
O ASHRAE
Członkowie w Polsce
Spotkania
Dołącz do nas
Kontakt z nami


Aktualizacja strony:
 10 czerwca 2008.

Najbliższe Spotkanie 1 Spotkanie 2 Spotkanie 3 Spotkanie 4 Spotkanie 5 Wizyta prezydenta Spotkanie 7 Spotkanie 8 Spotkanie 9 Spotkanie 10 Spotkanie 11 Spotkanie 12 6 Konf. Regionu Spotkanie 14 Spotkanie 15

VI Konferencja Regionalna Regionu At Large

W dniach 2-5 września odbyła się w Goa w Indiach Szósta Konferencja Regionalna Regionu At Large – do którego należy także Polonia Chapter. Charter reprezentowali: Delegate – Grażyna Goławska Alternate – Slawomir Sawicki

Niezależnie od programu technicznego opisanego poniżej oraz spotkań sprawozdawczych na których informowano o działaniach poszczególnych chapterów oraz subregionów, podczas konferencji była okazja do wymiany informacji oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych.

Tematem wiodącym części technicznej było poszukiwanie przy projektach obiektów nowych i modernizowanych rozwiązań energooszczędnych, opartych maksymalnie o odnawialne źródła energii.

Pierwszy z dwóch, głównych referatów poświęconych temu zagadnieniu przedstawił Kent W. Peterson. Jego treść w znaczącym stopniu obejmuje artykuł z sierpniowego wydania „ASHRAE JOURNAL”, z którym wszyscy członkowie mogą się zapoznać bezpośrednio. Drugi referat przedstawiła prof. Marija S.Todorowicz z Uniwersytetu w Belgradzie.

Referatów tych jak i zawartych w nich treści technicznych nie da się streścić w kilku zdaniach. Najważniejsze jednak było ich przesłanie skierowane do inżynierów i inwestorów na całym świecie: Wzrostu zapotrzebowania na energię w skali światowej nie da się w chwili obecnej zatrzymać. Dla dobra globu i jego przyszłości musimy jednak szukać wszelkich dostępnych środków prowadzących do minimalizowania zużycia energii w skali każdej inwestycji, a używana energia musi w maksymalnym możliwym stopniu pochodzić ze źródeł odnawialnych. Konieczne kierunki to nie tylko optymalizacja procesów i rozwiązań instalacyjnych. To również praca nad rozwiązaniami architektonicznymi pozwalającymi ograniczyć obciążenia energetyczne obiektów. Ale również to praca nad mentalnością przyszłych użytkowników, pozwalająca skrócić godziny wykorzystywania oświetlenia elektrycznego czy ograniczyć czas pracy i załączoną moc systemów klimatyzacji. „To marzenie!” powiedział Kent. „Ale tylko marząc o możliwościach dziś, będziemy w stanie ich cele osiągnąć jutro.” Realizację tych celów nasza organizacja stawia obecnie jako priorytet w codziennej, profesjonalnej działalności zawodowej swoich członków.

Drugim zagadnieniem wiodącym stały się wymogi optymalnych warunków klimatu wewnętrznego. Ogólnoświatowe badania w tym zakresie wykazały, że 80 do 90% czasu przeciętny dzisiejszy człowiek spędza w klimacie wewnętrznym (biuro, dom, samochód, inne środki komunikacji itp.). Tak więc dla naszego zdrowia, sprawności, efektywności i wydajności pracy warunki tego klimatu są kluczowe. Badania wykazały, że zmiany parametrów wewnętrznych na poziomie 1oC lub 10% wilgotności można przełożyć na konkretne oszczędności w efektywności pracy i zdrowiu - co w końcowym efekcie przekłada się nie tylko na korzyści poszczególnych pracodawców, ale również na poprawę kondycji społeczeństwa jako całości.

Trzecią grupę prezentowanych referatów stanowiły omówienia rozwiązań systemowych oraz prezentacje producentów służące optymalizacji wykorzystania energii, źródłom odnawialnym, poprawie efektywności dotrzymywania parametrów itp.

Podsumowując konferencję jako całość jej referaty były na bardzo wysokim poziomie. To zaś wyraźnie świadczy, że problemy związane z systemami klimatyzacji, chłodzenia, automatyki i związaną z nimi troską o gospodarkę energetyczną stały się tematem ogólnoświatowym i nikt, kto chce liczyć się w branży – projektant, producent czy wykonawca – nie może pozostać wobec tego obojętny.

Sławomir Sawicki

Zdjęcia:Zobacz powiększenie klikając na zdjęcie !


Strona główna | O ASHRAE | Członkowie w Polsce | Spotkania | Dołącz do nas | Kontakt z nami

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (C) 2005
Opracowanie: Brawo Autor (2005)